Μενού Κλείσιμο

Νίκος Νικολάου (1909-1986)

Ο ζωγράφος Ε. Φραντζισκάκης

Νίκος Νικολάου (1909-1986)

Ο ζωγράφος Ε. Φραντζισκάκης

Όπως και στην περίπτωση του Μπουζιάνη, ο Νίκος Νικολάου (1909-1986) μας δίνει τη μορφή ενός φίλου και ομοτέχνου, του Ερρίκου Φραντζισκάκη.

Όπως και στην περίπτωση του Μπουζιάνη, ο Νίκος Νικολάου (1909-1986) μας δίνει τη μορφή ενός φίλου και ομοτέχνου, του Ερρίκου Φραντζισκάκη.